Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2019

Isjaki
12:16
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''

December 14 2019

Isjaki
22:51
8509 7563 500
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
Isjaki
22:46
0393 c097 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
Isjaki
22:42
7898 60c2 500
Reposted fromGosha Gosha viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Isjaki
22:40
Isjaki
21:34
Przestałam się przejmować pozornymi relacjami, ludźmi, którzy interesują się mną, jeśli mają w tym jakiś interes. Jeszcze do niedawna zastanawiałam się, analizowałam czy może ja coś robię źle. Dziś nie tracę czasu na zawracanie sobie tym głowy, po prostu odwracam się na pięcie i wychodzę z takich znajomości i wiem, że już do nich nie wrócę.
— "Kobieta zwyczajna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaanakarenina anakarenina
Isjaki
21:29
5268 d49e 500
Reposted fromowca owca viablackdrama blackdrama
Isjaki
20:54
Koi no yokan 恋の予感 (japoński) - kiedy spotykasz kogoś pierwszy raz i wiesz, że się w sobie zakochacie. Pochodzi od „miłości od pierwszego wejrzenia”, ale nie oznacza uczucia zakochania, tylko przekonanie, że ta miłość jest nieunikniona.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajojinthesun jojinthesun
Isjaki
20:52
6175 c9e9
Pretty brunette with beautiful blue eyes and a very nice smile.
Reposted fromarturowbfx arturowbfx viasucznik sucznik
Isjaki
20:52
0916 2461
Reposted fromHereName HereName viasucznik sucznik
Isjaki
20:49
5517 720a 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viasucznik sucznik
Isjaki
20:48
Największą wadą mojego charakteru jest to, że próbuję za wszelką cenę być fair wobec wszystkich - poza sobą. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Isjaki
20:46
6180 e557 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viasucznik sucznik

August 07 2018

Isjaki
19:48
Isjaki
19:46
3623 f452 500
Reposted fromkaiee kaiee viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Isjaki
19:43
6848 3010
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viamilsabelle milsabelle
Isjaki
19:42
1327 7c56 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamilsabelle milsabelle
Isjaki
19:40
8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapikkumyy pikkumyy
Isjaki
19:39

February 26 2017

Isjaki
09:53
5576 6605 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl