Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

Isjaki
09:53
5576 6605 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa
Isjaki
09:52
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viapikkumyy pikkumyy

February 25 2017

Isjaki
00:17
Isjaki
00:14

February 24 2017

Isjaki
10:07

February 21 2017

Isjaki
21:18
3446 772c
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapikkumyy pikkumyy
Isjaki
20:30
Twoja pasja czeka, aż dogoni ją odwaga.
— Isabelle Laflèche
Isjaki
20:28

June 18 2015

Isjaki
22:05
6408 2a47
Reposted fromlllm lllm viaburdeltata burdeltata
22:04
Isjaki
22:04
2893 f7da 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaburdeltata burdeltata
Isjaki
22:04
5018 28a8
Reposted fromSupremeNav SupremeNav viaburdeltata burdeltata

June 16 2015

Isjaki
17:59
8996 ca42
Reposted fromscorpix scorpix viaflyingheart flyingheart
Isjaki
17:53
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaflyingheart flyingheart
Isjaki
17:47
Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie. Nie masz pewności, czy nie skoczysz.
— Janet Fitch
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaflyingheart flyingheart

May 25 2015

Isjaki
19:07
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— Listy pisane miłością
Reposted frombeatkazz beatkazz

May 11 2015

Isjaki
15:24
6533 6567
Reposted frommisanthrope misanthrope viaBecauseBoobs BecauseBoobs

May 07 2015

Isjaki
17:07
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viatractable tractable
Isjaki
17:00
Tydzień bez ciebie to niby tylko siedem dni i siedem nocy, ale jak się doda, to razem czternaście, a to już bardzo długo.
- Piotr Adamczyk
Reposted frommimala mimala

April 24 2015

Isjaki
16:44
CHCIAŁABYM BYC DOBRA. Nie być dla nikogo zgryzotą. MARZĘ, ŻEBY MOJA OBECNOŚĆ WPŁYWAŁA KOJĄCO na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl