Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

Isjaki
22:41
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabrianmay brianmay
Isjaki
22:40
Isjaki
20:29

February 15 2020

Isjaki
20:30
8867 9ec7 500
Reposted fromyikes yikes viadarthsadic darthsadic
Isjaki
20:29
Reposted fromweightless weightless viainspirations inspirations
Isjaki
20:27
5995 25bf 500
Isjaki
20:26
Isjaki
19:16
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via0 0

February 13 2020

Isjaki
18:43

February 09 2020

Isjaki
22:55
5744 b30f 500
Reposted from0 0 viablackheartgirl blackheartgirl
Isjaki
20:11
0102 a1de 500
Reposted fromteijakool teijakool viasucznik sucznik
Isjaki
15:50
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
15:50
5212 aca6 500
Reposted frombitner bitner vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Isjaki
15:50
Isjaki
15:14
4227 8746 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasucznik sucznik

February 07 2020

Isjaki
20:14
Reposted fromFlau Flau viazupamarzen zupamarzen
Isjaki
18:40
1323 c7f0 500
Isjaki
13:25
7645 de69 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaovenor ovenor
Isjaki
13:19
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
Isjaki
13:17
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl