Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

Isjaki
22:48
3896 03dd 500
Black Forest, Germany
Isjaki
22:48
6494 e312 500
Reposted fromscared scared viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 03 2020

Isjaki
12:20
4884 adcc 500
Reposted frompiehus piehus viajamaicanbeat jamaicanbeat
Isjaki
12:19
7806 0733 500
Reposted frommiischa miischa

February 02 2020

Isjaki
13:47
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Isjaki
13:39
0200 e2c0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainzynier inzynier
Isjaki
13:01
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen - "Wolność"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabiianca biianca
Isjaki
13:00
Reposted fromshakeme shakeme viaxmonroex xmonroex
Isjaki
13:00
9580 fcb6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxmonroex xmonroex

January 31 2020

Isjaki
19:55
1644 6abd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska
Isjaki
19:52
2779 1cbb
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viairmelin irmelin
Isjaki
19:52
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska

January 30 2020

Isjaki
15:59
2448 993f 500
Reposted fromLunarr Lunarr viaAbbaPater AbbaPater

January 29 2020

Isjaki
20:38
Isjaki
20:38
Isjaki
20:38
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00

January 27 2020

Isjaki
21:00

January 25 2020

Isjaki
15:42
4533 e279 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viahormeza hormeza
Isjaki
09:33
4485 9ac4 500
Reposted fromhrafn hrafn viaponurykosiarz ponurykosiarz
Isjaki
09:31
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl